יום ראשון, 14 במרץ 2010

מיקוד קיץ תש"ע

מיקוד קיץ תש"ע - להלן פירוט החומר שממנו יחוברו השאלות במבחן.

שאלון 057203 — גאוגרפיה של ארץ–ישראל והמזרח התיכון

פרק א — גאוגרפיה של ארץ–ישראל

מבנה הבחינה: על הנבחן לענות על שתיים מתוך שבע שאלות.

• אקלים: אזורי אקלים ומאפייניהם (כמות משקעים שנתית ומשטר המשקעים; טמפרטורות מינימום, מקסימום ומשרע טמפרטורות), גורמי אקלים. את הפרק הזה לא למדנו בכיתה ואין צורך ללמוד אותו.

כלכלה — מבנה כוח העבודה במשק, תפרוסתו, שינויים בו והשפעתם הכלכלית. – למדנו בכיתה עמ' בספר: 64-93

מים, מפעלי מים והשימוש במים. למדנו באופן חלקי בכיתה עמ' בספר: 108-121

אנרגיה. לא למדנו בכיתה עמ' בספר: 122-133

תהליכי שינוי במרחב הכפרי ובמרחב העירוני. דגשים:

תמורות שחלו בקיבוצים ובמושבים והשלכותיהן על מקורות התעסוקה ועל ייעודי הקרקע:

מבסיס כלכלי שעיקרו חקלאות לגיוון תעסוקתי: מסחר,שירותים, תיירות, תעשייה.

מרמת שיתוף גבוהה לרמת שיתוף נמוכה.

מתעסוקה ביישוב לתעסוקה מחוץ ליישוב (יוממות), הקמת שכונות מגורים לתושבי חוץ.

הרצועה הכפרית בשולי מטרופולין תל-אביב (מסחר) לעומת הגליל והנגב )תיירות ונופש)

תהליכי עיור של מושבות מישור החוף, כדוגמת חדרה, נתניה,הרצליה, רעננה, רחובות וראשון לציון.

- הסיבות להקמת ערים חדשות בישראל ויישום עקרונות תכנון עירוני בהקמתן, כדוגמת אשדוד, ערד, כרמיאל מודיעין, קצרין.

מאפיינים ייחודיים, מרחביים ודמוגרפיים, של הערים המעורבות, כדוגמת רמלה, לוד, חיפה ועכו.

- מאפייני ערי המטרופולין בישראל ותהליך היווצרותן- מערכות הקשרים הקיימים בין היישובים המרכיבים את מטרופולין ת"א-יפו (כלכלה, מינהל, חינוך ותרבות, תחבורה ואיכות סביבה)

- גורמי משיכה ודחיקה של אוכלוסייה ושל פעילויות כלכליות בתחומי מטרופולין ת"א-יפו.

ההתפתחות העירונית בטבעת החיצונית של מטרופולין ת"א-יפו ומאפייניה (טייבה, טירה, קלנסואה, כפר קאסם, כוכב יאיר, שוהם, אלעד)

- תהליכי עיור במרחב הכפרי שבשולי המטרופולין.

- גורמים משפיעים על התפתחות מטרופולין חיפה.

- באר שבע, מטרופולין בצמיחה, גורמים מאיצים וגורמים מעכבים.

- התמורות המרחביות והדמוגרפיות בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים(1967) ועד היום

- מאפייניה הייחודיים של ירושלים:

· עזיבת אוכלוסייה

· הגירה פנימית בין שכונות תוך השתנות הרכבה אוכלוסייה ואופיה של ·השכונה

· מבנה חברתי-כלכלי מִשתנֶה

· הישענות יתר על תעסוקת שירותים

· ניגודים בין מרכיבי האוכלוסייה (יהודים: חילונים, דתיים,חרדים, יהודים-ערבים)

התמקדנו בכיתה בתהליכי שינוי עירוניים ומטרופולינים. עליכם להשלים את החומר וללמוד עמ': 150-179, 204-219, 221-253

תמורות בחקלאות. למדנו בכיתה עמ': 72-77

איכות הסביבה. לא למדנו בכיתה השלימו מהספר עמ': 300-328 (זיהום, אויר, מים, ים, נחלים, פסולת מוצקה, פגיעה בשטחים פתוחים).

בבחינה תיכלל שאלה המתבססת על אחד מן המאמרים האלה:

המפה העתידית של ישראל / אלישע אפרת.

כיצד הייתה תל–אביב-יפו למרכז העירוני הראשי בישראל / עמירם גונן.

שים לב: המאמרים נמצאים באתר האינטרנט של מפמ"ר לימודי הגאוגרפיה, בתוך: "המקראה האינטרנטית

לבגרות", בקטגוריה "חומרי למידה וקישורים מקצועיים".

הערות:

באחת השאלות ייכלל טקסט קצר.

אחת השאלות תתבסס על אטלס ישראל החדש — האטלס הלאומי, מהדורת 2008.

באחת השאלות תשולב תמונה.

אחת השאלות תתבסס על "המקראה האינטרנטית לבגרות" שנמצאת באתר האינטרנט של מפמ"ר לימודי הגאוגרפיה.

פרק ב — גאוגרפיה של המזרח התיכון

על הנבחן לענות על שתיים מתוך חמש שאלות.

רובכם למדתם בספר הכחול (הישן), חלק מכם בירוק. ציינתי את העמודים בשני הספרים.

נפט. למדנו - עמ' בספר הכחול 166-195, הירוק: 189-220

הפקת מידע ממפות, מתרשימים וממקורות סטטיסטיים

בנושא הנפט במזה"ת וניתוחו:

- מדינות הנפט העיקריות במזה"ת

- תנאים גיאולוגיים להיווצרות נפט ולהצטברותו במלכודות נפט

- השפעתם של תהליכי הפקת הנפט (חיפוש ואיתור, שאיבה, הובלה, זיקוק) והתשתיות (בארות נפט, מערך ההובלה, בתי זיקוק ומפעלים פטרוכימיים) על המרחב.

- השפעת תנודות במחירי הנפט על המדינות מפיקות הנפט במזה"ת ועל מדינות המתועשות בעולם.

- התפתחות מדינות הנפט, בהדגמה על אבו דאבי וכוויית.

- מפגעים סביבתיים בתהליך הפקת הנפט והאמצעים למזעורם.

תיירות. למדנו עמ' בספר הכחול: 119-122 , הירוק: 145-148

הפונציאל התירותי במזה"ת והקשיים לפיתוח התיירות.

- השפעת נסיבות פוליטיות וביטחוניות על התיירות במדינות המזה"ת, דוגמה – ישראל, מצרים ולבנון.

- "מהפכת" התיירות בתורכיה והשלכותיה על הכלכלה ועל המרחב.

דמוגרפיה — מאפיינים ותמורות. למדנו עמ' בספר הכחול 49-73, בירוק: 52-81

הפקת מידע בנושא שיעור גידול האוכלוסייה במדינות המזה"ת ב 50- השנים האחרונות מנתונים דמוגרפיים וממפות.

- היכולות של מודל התמורה הדמוגרפית לחיזוי ולתכנון.

- הקשר בין מיקומה של מדינה באחד משלבי מודל התמורה הדמוגרפית לבין רמת התפתחותה.

- הסיבות לתמורות בשיעורי גידול האוכלוסייה במדינות המזה"ת:

- תמורות בשיעורי התמותה ובשיעורי הילודה

- גורמים לתמורות ולשוֹנוּת בשיעורי הפריון במדינות המזה"ת: דת, מעמד האישה, רמת השכלה, העיר מול הכפר, שונות בין קבוצות אוכלוסייה, תמורות כלכליות.

- ההשלכות של התמורות בשיעורי הפריון על גידול האוכלוסייה.

- סיבות לשיעור פריון נמוך באוכלוסיית לבנון לעומת שיעורי הפריון במדינות אחרות במזה"ת

- ההשלכות של גידול האוכלוסייה על משאבים ותשתיות: אספקת מזון, בנייה למגורים, מקומות תעסוקה, מערכות החינוך,הבריאות ושירותים אחרים.

- לחצי אוכלוסייה על משאבים ותשתיות בערים (עיור יתר): בעיות ודרכי התמודדות, בהדגמה על קהיר ועמאן.

הגירה פנימית וחיצונית:

- גורמי המשיכה להגירת מִצְרים ופלשתינאים אל מדינות המפרץ הפרסי

- גורמי הדחיפה להגירה של תורכים לגרמניה

- השפעת ההגירה על הכלכלה והחברה בארצות המוצא

- הגירת משכילים ומתנגדי שלטון ממדינות שאינן דמוקרטיות למדינות המערב, דוגמת סוריה ועירק.

מים. למדנו עמ' בספר הכחול: 134-165, בירוק: 152-185

דגשים:

  • דרכים להתמודדות עם בעיית המחסור במים במזה"ת
  • סכר אסואן - יתרונות וחסרונות
  • סכר אתא טורק כמנוף לפיתוח אזורי בתורכיה
  • התפלה ויבוא מים במדינות המפרץ הפרסי, בערב הסעודית ובישראל
  • יצוא ויבוא של מים וירטואלים באמצעות גידולים עתירי מים

- הבעיות הנגרמות עקב הרס משאבי המים

  • ניצול יתר של מי הנילוס, זיהום אקוויפרים

- ישראל וירדן – הסדרי חלוקה של משאבי מים משותפים

- תורכיה ושכנותיה – סכסוך על חלוקת מי הפרת והחידקל

מצרים — מים, מפעלי מים ואיכות הסביבה. למדנו עמ' בספר הכחול: 225-256, בירוק: 259-295

- הפקת מידע ממפות על מצרים והמדינות השכנות.

- התמודדותה של מדינת מדבר רחבת ידיים, שנהר גדול (הנילוס) הוא מאפשר החיים

העיקרי של תושביה (בעבר ובהווה).

מבין המאמרים בספר המזרח התיכון בפתח המאה ה–21: מבחר מאמרים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה,

ששמותיהם פורסמו בתחילת שנת הלימודים בחוזר מפמ"ר תש"ע/ לחטיבה העליונה, תישאל שאלה המתבססת על אחד מהמאמרים האלה:

שינויים בשיעורי פריון האישה בעולם הערבי — היבטים כלכליים ופוליטיים / יוסף קורבאז'.

המזרח התיכון על "קו פרשת המים" — כיצד נמנעים עימותים אלימים באזור על–אף בעיית המחסור

במים / טוני אלן.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה